Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Enginyeria del Cuir
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster en Enginyeria del Cuir per la Universitat de Lleida

Màster en Enginyeria del Cuir-Pla 2018: Pla d'estudis i les Guies docents en AQUEST ENLLAÇ

Guia Docent

PRIMER CURS (40 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103150 Disseny avançat de processos d'adoberia 1  Obligatòria 1 5
103151
Disseny avançat de processos d'adoberia 2 Obligatòria 2 5
103152 Química dels processos 1 Obligatòria 1 5
103153 Química dels processos 2 Obligatòria 1 5
103154 Tecnologia avançada d'acabats 1 Obligatòria  1 5
103155 Tecnologia avançada d'acabats 2 Obligatòria 2 5
103156 Anàlisi instrumental i normalització Obligatòria  1 5
103157 Sostenibilitat de processos i productes Obligatòria 1 5

 

MÒDUL DE FORMACIÓ OPTATIVA (9 crèdits)

 

Tècniques d'investigació

Codi
Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103158 Internacionalització i gestió de mercats Optativa  2 4,5
103159
Metodologia de la recerca i disseny d'experiments Optativa 2 4,5

 

Innovació i sostenibilitat a l'empresa

Codi
Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103160 Gestió ambiental aplicada a l'empresa (dual) Optativa  2 4,5
103161
Tècniques innovadores aplicades a l'empresa Optativa 2 4,5

 

Pràctiques externes

Codi
Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103162 Pràctiques externes Optativa  2 9

 

Treball Final de Màster

Codi
Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103163
Treball Final de màster Obligatòria  2 11
103164 Treball Final de màster (dual) Obligatòria  2 11