Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Màster en Enginyeria del Cuir - Pla 2018

Pla d'Estudis i Guies Docents

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Enginyeria del Cuir
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 1,5 any
Crèdits ECTS: 90
Títol a què dóna dret: Màster en Enginyeria del Cuir per la Universitat de Lleida

Guia Docent

PRIMER CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103110  Disseny avançat de processos d'adoberia 1  Obligatòria 1 9
103114  Disseny i automatització de la industria del cuir Obligatòria  1 3
103115  Anàlisi instrumental i normalització Obligatòria  1 6
103116  Química de la proteïna Obligatòria 1 6
103117  Polímers Obligatòria 1 6
103111  Disseny avançat de processos d'adoberia 2 Obligatòria  2 9
103112  Tècniques Innovadores Obligatòria 2 6
 103113 Gestió Ambiental Obligatòria 2 3
103118  Tecnologia avançada d'acabats 1 Obligatòria  2 6
 103119 Tecnologia avançada d'acabats 2 Obligatòria 2 6

 

SEGON CURS (30 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Quadrimestre Crèdits
103120  Anàlisi de cicle de vida de la pell Optativa 1 6
103121  Internacionalització i gestió de mercats Optativa 1 3
103122  Metodologia de la recerca i disseny d'experiments Optativa  1 6
103123  Pràctiques externes Optativa  1 12
103124 Treball Final de màster Obligatòria  1 15

Taula d'Equivalències UdL-UPC

Inici del procediment de trasllat d’expedient a la UdL:

1.    Reunió estudiant/coordinador de la titulació a fi d’elaborar el document d’estudi previ dels reconeixements. Aquest document no compromet a res a l’estudiant respecte al seu trasllat d’expedient.
2.    Sol·licitut del trasllat: a Secretaria Acadèmica del 19 d’abril al 7 de maig.

Aquí podeu consultar la Taula d'equivalències UdL-UPC

Guies Docents de cursos anteriors

Cursos