Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Horaris

Horaris

Horaris MEC - Pla 2018

Distribució per semestres

CURS 1-SEMESTRE 1 ECTS
   
ANÀLISI INSTRUMENTAL I NORMALITZACIÓ 6
DISSENY AVANÇAT DE PROCESSOS D'ADOBERIA 1 9
DISSENY I AUTOMATITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA DEL CUIR 3
POLÍMERS 6
QUÍMICA DE LA PROTEÏNA 6
   
TOTAL ECTS 30
 
 
CURS 1-SEMESTRE 2 ECTS
   
DISSENY AVANÇAT DE PROCESSOS D'ADOBERIA 1 9
GESTIÓ AMBIENTAL 3
TÈCNIQUES INNOVADORES 6
TECNOLOGIA AVANÇADA ACABATS 1 6
TECNOLOGIA AVANÇADA ACABATS 2 6
   
TOTAL ECTS 30
 
 
CURS 2-SEMESTRE 1 (OPTATIVES MÀXIM 15 CRÈDITS) ECTS
   
ANÁLISI DEL CICLE DE VIDA DE LA PELL 6
INTERNACIONALITZACIÓ I GESTIÓ DE MERCATS 3
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I DISSENY EXPERIMENTS 6
PRÀCTIQUES EXTERNES 15
   
TREBALL FINAL DE MÀSTER 15
   
TOTAL ECTS 30

Calendari de trobades presencials

CALENDARI TROBADES PRESENCIALS MÀSTER EN ENGINYERIA DEL CUIR
Alumnes a temps complet
Descripció  Dates
 Reunió d'acollida (Grupal) 1a quinzena de Setembre
 Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena de Novembre
 Reunió de Seguiment 1er Semestre (Grupal) 2a quinzena de Febrer
 Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena d'Abril
 Reunió de Seguiment 2on Semestre (Grupal) 2a quinzena de Maig
*Aquesta reunió es realitzarà de forma individual amb els alumnes que ho sol·licitin. 

Itinerari estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial són aquells que compatibilitzen els estudis universitaris amb un treball remunerat i que desitgen cursar els estudis de Màster a un altre ritme. Els estudiants a temps parcial han de matricular­se d’un mínim de crèdits per curs acadèmic. El nombre de crèdits màxim de què cal matricular­se ha de ser el mateix que el que la UdL fixa per als estudiants a temps complet.

L'itinerari formatiu per als estudiants a Temps Parcial s'acordarà de forma individual amb cada alumne, atenent a les seves circumstancies particulars i als requeriments de les asignatures que treballen de forma coordinada o individual.