Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Programes de mobilitat de la titulació

Doble titulació internacional

Enginyeria del Cuir & Posgrado especialista en curtidos de pieles

Doble màster en Enginyeria del Cuir & Posgrado especialista en curtidos de pieles amb la universitat mexicana de  CIATEC

CIATEC és una institució que forma part de la Xarxa de Centres Públics del Consell Nacional de Ciència i Tecnologia (CONACYT) de Mèxic, que contribueix a el desenvolupament tecnològic, econòmic i social de país, solucionant problemes de base científica en les indústries per mitjà de projectes que generen i apliquen coneixement (programes d'Innovació) en el sector del cuir i el calçat.

El titulat de l'Especialització en Adobat de Pells dissenyarà nous productes i processos per a l'adoberia a través de l'estudi de la transformació que experimenta la pell, fins a la seva conversió en cuir acabat. Els graduats entendran la influència de cadascuna de les etapes del procés en les propietats del producte final així com el seu impacte ambiental. Les tres àrees de coneixements que cobreix el pla d'estudis són:

  • Innovació i optimització de processos en la indústria de curtits i afins; s'ensenya amb un enfocament cap a la innovació, a millorar processos existents o implantar processos nous per convertir les pells en cuirs de característiques definides.
  • Química analítica aplicada a curtits. Es desenvolupen habilitats per definir les formulacions dels productes que serveixen per adobar les pells o aplicar els seus acabats.
  • Gestió ambiental. S'apliquen procediments per controlar processos i el seu impacte ambiental a partir de l'establiment de mètodes de treball i de registres quantitatius per subprocessos. 

 

Sots-direcció de relacions Internacionals EPS

Equip-Directiu-EPS_5513B-HQ.jpg_1556581616.jpg_1556581616 Cristian Solé Cutrona

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va endegar al 2013 un Pla d’Internacionalització que estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola. La posada en marxa i implementació del present pla és responsabilitat de l’equip de Direcció de l’EPS mitjançant el sots-director de Relacions Internacionals.

Cada Centre incorpora la figura  d’un coordinador acadèmic de relacions internacionals per tal de facilitar a l’alumnat una informació més precisa, acurada i pròxima respecte  a les seves expectatives de mobilitat. El coordinador acadèmic de relacions internacionals de l’Escola Politècnica Superior és el sots-director de l’Escola

Localització Contacte Horari d'atenció al públic

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior - Edifici CREA

Carrer Pere Cabrera, s/n - Deespatx 0.04

E-25001 Lleida (Catalunya)

eps.international@udl.cat

csole@diei.udl.cat

Tel. (+34)  973 00 35 86 
Fax.(+34)  973 00 35 75

Via correu electrònic

World Wide EPS Meeting

wwepsmeeting.png_1587021955
L'Escola Politècnica de la Universitat de Lleida considera el procés d'internacionalització del centre un aspecte clau. D'una banda, per al seu propi establiment i enfortiment com a centre de referència. D'altra banda, per al futur professional dels seus estudiants. Aquest procés ens permet afrontar el futur amb optimisme i una visió global i oberta del món.

Els futurs professionals que han sorgit de l'Escola Politècnica han de ser capaços d'afrontar els seus futurs reptes laborals amb les màximes garanties d'èxit, entendre i visualitzar de manera global les autèntiques i excel·lents oportunitats de treball que s'ofereixen a escala europea i mundial.

Aquest desig d'internacionalització se centra en quatre línies principals d'acció:

  • La internacionalització de la institució en tots els seus camps d'acció (teaxi, recerca i transferència).
  • La internacionalització de tots els membres de la comunitat universitària.
  • La internacionalització de la reseració i la transferència.
  • La consolidació d'una destinació internacional sòlida i d'alta qualitat per als nostres estudiants.

IAESTE LC Lleida

baixa.jpg_427614879

Des de 1948 IAESTE ha estat proporcionant a joves estudiants d’enginyeria i ciència de tot el món pràctiques remunerades, relacionades amb la seva experiència laboral. A més, ha sigut una font d’estudiants en pràctiques d’alta qualitat per a companyies i institucions de més de 80 països.

En IAESTE estem compromesos amb fomentar l’entesa cultural i impactar en el desenvolupament de persones joves a través del intercanvi internacional. Els nostres valors fonamentals d’amistat, confiança, respecte, professionalisme, desenvolupament i cooperació intercultural serveixen de base per a la nostra forta cultura organitzacional i com a principis que guien el nostre treball i activitats diàries